Osztrák munkajog

Az ausztriai munkavállalás számos honfitársunk számára csábító lehetőség. A határ közeli városok, falvak lakossága – főleg ha helyben nincs pénzkereseti lehetőség – szívesen vállal az osztrákoknál munkát. Az EU-n belüli szabad mozgási lehetőség révén nem csak a határmenti ingázók, hanem a kitelepülni vágyók is előszeretettel választják célpontul Ausztriát. A munkavállalással kapcsolatos tudnivalók alapvetően két nagy csoportra oszthatóak. A határozott idejű (zömében szezonális) munkák és a határozatlan idejű, akár évekre szóló megbízások eltérő elbírálás alá esnek. A szezonális munkák jellemzően évszakhoz köthetőek, pl. nyári turistaszezon, téli síszezon vagy a különféle mezőgazdasági munkák ideje. A tartós megbízások körébe tartozhatnak a gyári munkák, és bármely, az év időszakaihoz nem köthető megbízások.

A határozott idejű szerződésekről a legfontosabb tudnivaló, hogy a szerződésben megjelölt időszakra szólnak és ezen belül egyik fél sem mondhatja fel őket úgy, hogy ne kellene kártérítési igénytől tartania a szerződő partnerétől. Ez pontosan azt jelenti, hogy mind a munkavállaló, mind a munkáltató igényt tarthat a kártérítésre, ha a másik fél idő előtt felbontja a határozott idejű szerződést, és neki abból bizonyíthatóan kára származik. Ugyanakkor a szerződés, a lejártakor, minden egyéb intézkedéstől mentesen megszűnik. Bármely munkaviszony létrejöttéhez munkaszerződés szükséges. Érdekesség, hogy a munkaszerződést nem kötelező írásban megkötni, szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás is elég. Mivel a munkajog az egész Európai Unióban egységes, és minden munkáltatóra és munkavállalóra egyaránt vonatkozik, a munkaszerződésben azokra a speciális jellemzőkre szoktak kitérni, amelyek a törvényben leírtaktól eltérnek vagy ott nem kerülnek szabályozásra.

A munkáltató köteles a munkaviszony létrejöttét bejelenteni az Egészségbiztosítási Pénztárnál, ennek német neve Gebietskrankenkasse. A bejelentésről szóló tanúsítványt a munkáltatónak át kell adnia a munkavállalónak, ugyanez történik a kijelentéskor is. A munkavállaló keresetéről a munkáltatónak havonta írásos elszámolást kell adnia, amelyen feltünteti a kereset havi összegét (ha vannak, külön a túlórákat), a levont és befizetett adókat, a társadalombiztosítási hozzájárulást és egyéb járulékokat. Osztrák cégeknél való munkavállalás előtt tájékozódjunk részletesen a kollektív szerződésről, a munkaszerződések típusairól, az ezekből ránk vonatkozó jogokról és kötelezettségről, a szociális juttatások rendszeréről és az adózásról!

Munkaügyi honlapok